Direct contact? Bel: 070 - 309 82 50

HomeHuisartsenpraktijkPraktijkondersteuning Ouderenzorg

Praktijkondersteuning Ouderenzorg

De functie van POH Ouderenzorg (ofwel praktijkondersteuner ouderenzorg) is ontstaan doordat (kwetsbare) ouderen met complexe problematiek steeds vaker thuis blijven wonen. Deze groep komt voor zorg bij de huisarts en mede hierdoor speelt de zorg voor ouderen in huisartsenpraktijken een steeds grotere rol.

De POH Ouderenzorg is gespecialiseerd in de problematieken van deze oudere patiëntgroep en beschikt over de kennis om deze kwetsbare doelgroep te ondersteunen. De aandachtsgebieden voor de POH Ouderenzorg zijn fysieke, cognitieve en psychische kwetsbaarheid. Hierbij kan je denken aan (beginnende) dementie, eenzaamheid of fysieke ongemakken door ouderdom. Het doel van de functie is om in een vroegtijdig stadium met oudere patiënten in gesprek te gaan om zo de juiste zorg te kunnen bieden. De POH Ouderenzorg heeft hier een centrale rol in.

Een POH Ouderenzorg is werkzaam binnen de huisartsenpraktijk en valt daarmee onder de eind- of behandelverantwoordelijkheid van de huisarts. Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding en de organisatie van zorg voor de oudere patiënten (70+). Mocht het nodig zijn dan kan de POH Ouderenzorg ook helpen met een eventuele doorverwijzing naar het sociaal domein, de thuiszorg of andere gespecialiseerde zorgverleners.

Onze POH's Ouderenzorg zijn:

Steffanie Kimmelaar
Steffanie Kimmelaar
POH Ouderenzorg
Kathy Dijksman
Kathy Dijksman
POH Ouderenzorg